Ads Top

พ.ต.อ.เจมส์ วิลเลี่ยม แลร์ :ผู้ให้กำเนิดหน่วยพลร่มไทย


บิลล์ แลร์ คือ อเมริกัน ซี ไอ เอ ซึ่งถูกส่งมาจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐมายังประเทศไทย เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2494 โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีจุดประสงค์เพื่อการสร้างกำลังของฝ่ายอเมริกันนอกประเทศในการยับยั้งการแผ่อิทธิพลฃองฝ่ายคอมมิวนิสต์(สหรัฐเป็นผู้นำของฝ่ายโลกเสรีในเวลานั้น )บิลล์แลร์เป็นอเมริกันชุดแรกที่เป็นครูฝึก...สอนการรบแบบกองโจร สอนอาวุธพิเศษ และการโดดร่ม ที่ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกในรุ่นหนึ่งและรุ่นสองเป็นตำรวจทั้งสิ้นและตำรวจทั้งสองรุ่นที่กล่าวนี้ก็คือครูฝึกให้สำหรับตำรวจและทหารทุกๆเหล่าทัพในเวลาต่อมา ซึ่งเราถือว่าจุดกำเนิดของพลร่มทั้งตำรวจและทหารจะอยู่ตรงจุดนี้เองแต่ยังไม่มีหน่วยพลร่มอย่างเป็นทางการเป็นแต่การเตรียมกำลังไว้เพื่อการรบแบบกองโจรเท่านั้นบิลล์แลร์ได้เป็นผู้เสนอแนวความคิดในการตั้งหน่วยพลร่มและที่ตั้งหน่วยพลร่มที่ ค่ายนเรศวร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการทำสงครามนอกแบบให้กับ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีตำรวจ ในสมัยนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ และ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ เห็นชอบด้วยจึงได้อนุมัติตามที่ เจมส์ วิลเลียม แลร์ เสนอทำให้เกิดหน่วยพลร่มขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย คือตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร หัวหิน เม่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ นั่นเอง ซึ่งในเวลานั้น เจมส์ วิลเลียมแลร์ก็ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นนายตำรวจสังกัดตำรวจพลร่มด้วยเพื่อสร้างหน่วยและกำลังพลตำรวจพลร่มให้เพิ่มจำนวนขึ้นตามคำบัญชาและความประสงค์ของ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ ในสมัยนั้น ( ในช่วงเวลานั้น อตร. เผ่า ศรียานนท์ ยิ่งใหญ่มาก ถือว่าเป็นบุรุษเหล็กแห่งเอเซียเลยประมาณนั้น ) บิลล์แลร์นอกจากจะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดหน่วยพลร่มขึ้นในประเทศไทยแล้ว(ตำรวจพลร่มเริ่มตั้งหน่วยที่ค่ายนเรศวร หัวหิน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

ส่วนทหาร ตั้งกองพันทหารพลร่มขึ้น ที่ป่าหวาย ลพบุรี ใน วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗) บิลล์ แลร์ ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังและผู้ที่เป็นตัวแทนของ ซี ไอ เอ ในการทำสงครามลับในประเทศลาว ( หัวหน้า SKY ) ซึ่งบิลล์ แลร์ ได้เป็นผู้นำ PARU ( ตำรวจพลร่ม ) เข่้าสู่สงครามลับในประเทศลาวเป็นชุดแรก และจึงได้ร่วมรบกับทหารหน่วยต่างๆรวมถึงทหารอเมริกันด้วยในเวลาต่อมา จนทำให้หน่วย PARU นี้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่นักรบทั้งทหารไทยหรืออเมริกัน รวมถึงทหารลาว ม้ง แม้ว ข่า อื่นๆในประเทศลาวอีกด้วยเท่าที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบิลล์แลร์ที่เกี่ยวข้องกับพลร่มในประเทศไทยเท่านั้นเอง

ดังนั้นผมขอสรุปสั้นๆที่พลร่มทุกๆคนควรรับทราบไว้คือ james william lair หรือ บิลล์แลร์นี่ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังหรือผู้ทำให้เกิดพลร่มขึ้นในประเทศไทยโดยแท้จริง(โดยเป็นทางการทั่วไปแล้วเราถือว่า พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ คือผู้ให้กำเนิดตำรวจพลร่ม ) ผมจึงเห็นเป็นการสมควรแล้วที่ควรต้องบันทึกไว้เพื่อการศึกษาและให้พลร่มทั้งหลายในรุ่นต่อๆไปต้องรับทราบในเรื่องนี้ไว้ก่อนที่เรื่องราวจะค่อยๆ เลือนหายไปหรือเรื่องราวความเป็นมาจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงครับ
พ.ต.อ. ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ ผู้เรียบเรียง วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.